| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Maaike Rotteveel 14 years, 10 months ago

6 juni 2009 

 

Dag allemaal,

Mijn wiki zal de komende maanden in het kader staan van 'afstuderen'. In deze wiki verzamel ik alles wat los of vast zit van verkennende literatuurstudies tot en met eerste onderzoeksresultaten. Zodat ik in ieder geval een plek heb waar alles ook online in te zien is. Op die manier kan ik overal inloggen en verder gaan met mijn onderzoek. 

De voorlopige werktitel van mijn thesis:

Wensen en verwachtingen van deeltijd bachelor studenten met betrekking tot studiebegeleiding en de implicaties voor het ontwerp van een leeromgeving.

 

Links in de sidebar zie je de indeling van deze wiki.

 

Met vriendelijke groet,

 

Maaike Rotteveel-Wagenaar

 

student Masteropleiding Onderwijswetenschappen / Learning Sciences Open Universiteit Nederland

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.